Piotr Bałtroczyk - O polskich kolejach

Kategorie: Piotr Bałtroczyk
Opis: Ah, te nasze polskie koleje.
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Bałtroczyk opowiada kawał o dziku. Miszcz!!
Piotr Bałtroczyk - Dlaczego zostałem twarzą 2KC
Piotr Bałtroczyk - Histeryjka 4
Piotr Baltroczyk Skacowany Jagiello
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Toruń
5 grudnia 2021, godz. 18:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Stand-up
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.