Eleni - Miłość jak wino

Kategorie: Eleni
Opis: Muzyka Dla Każdego
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Eleni - Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca
Eleni - Nic miłości nie pokona / Teledysk 1996
Eleni - Tylko w Twoich dłoniach
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.