SDM - Z nim będziesz szczęśliwsza...

Kategorie: Stare Dobre Małżeństwo
Opis: Powinno się kochać nie za zalety ale pomimo wad...
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Stare dobre małżeństwo -O Majka
SDM - Opadły mgły, wstaje nowy dzień
SDM- Czarny blues o czwartej nad ranem
SDM - Jest już za późno
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.